Metody nauczania

Metody pracy współczesnej pedagogiki stosowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu:
– metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
– pedagogika zabawy KLANZA
– metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana
– metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– drama – zabawy w teatr na co dzień
– bajkoterapia
– aktywne słuchanie muzyki

Oferujemy również bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia na basenie oraz zajęcia muzyczne z bogatymi elementami rytmiki.