Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 26 lutego 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola. W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

– na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 19 lutego do 25 lutego 2019 r.

– na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 26 lutego do 18 marca 2019 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 26 lutego do 15 marca 2019 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
 2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt)
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

 1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
 2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
 4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
 5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
 6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1,2,5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.

Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 18/2019/B z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

Lp. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2019 r.

godz. 22.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 3 czerwca 2019 r.

godz. 22.00

2. Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 18 marca 2019 r.

godz. 16.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 4 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marca 2019 r.

godz. 12.00

11 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

4. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia od 29 marca 2019 r.

godz. 8.00

do 4 kwietnia 2019 r.

do godz. 16.00

od 12 czerwca 2019 r.

godz. 8.00

do 17 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 8 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

19 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

 

Bale, bale w karnawale !

9 stycznia w naszym przedszkolu, jak co roku w karnawale, odbył się wielki bal. Ruch, taniec, zabawa, kierowane prze wodzireja, sprawiły dzieciom ogromną frajdę. Wszyscy tańczyli w rytmach znanej i lubianej muzyki. Każdy przedszkolak przebrany w wymarzony, bajkowy strój, mógł zaprezentować swoje przebranie, krocząc dostojnie przed koleżankami i kolegami. Podczas balu była również krótka przerwa na poczęstunek, aby dzieci mogły nabrać siły na kolejne tańce i śpiewy. Przedszkolacy, w doskonałym humorze, bawili się do samego obiadu. Po balu zostały na długo niezapomniane wrażenia.

Wigilijka przedszkolna

Magiczny czar Świąt Bożego Narodzenia zagościł w naszym przedszkolu już kilka dni przed świętami. W piątek 21 grudnia, jak co roku w naszej placówce, odbyła się wigilijka przedszkolna. Dzieci oraz pracownicy wysłuchali fragmentu Biblii przeczytanego przez Panią Dyrektor, następnie pomodlili się oraz połamali opłatkiem. Przy pięknie zastawionym stole wszyscy zjedli wigilijny obiad i odśpiewali znane kolędy. Dzieci w tym dniu odświętnie ubrane, poznały tradycje Świąt Bożego Narodzenia i z uśmiechem na twarzach życzyły sobie Wesołych Świąt !!

Zajęcia z Ratownikiem Górskim

   12 grudnia dzieci z naszego przedszkola miały okazje zapoznać się z kolejnym bardzo ważnym i cenionym zawodem, którego działania są związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w terenie górskim. Odwiedził nas zawodowy Ratownik Górski- Patryk Pudełko. Opowiedział on dzieciom o swoim zawodzie, codziennej pracy oraz akcjach ratowniczych w których bierze udział. Poinformował dzieci o zagrożeniach, które mogą na nich czyhać w górach, niebezpiecznych lawinach i niespodziewanych załamaniach pogody. Ponadto zaprezentował sprzęt ratowniczy, który jest używany podczas akcji poszukiwawczej osób zaginionych, opowiedział o udzielanej przez niego pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanych. Podczas zajęć dzieci miały okazje nauczyć się korzystania z koca ratunkowego, tak aby odpowiednio zabezpieczyć osobę poszkodowaną przez zamarznięciem. Uczyły się również piosenki Śpiewające Brzdące – GOPR Na ratunek, w której mowa jest o bardzo ważnej aplikacji na telefon, którą każdy może darmowo zainstalować na telefonie. Korzystając z okazji zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznanie się z APLIKACJĄ RATUNEK. Umożliwia ona automatyczne przesyłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=lzXrlZQ7fbw

Link do Aplikacji RATUNEK: http://fundacja.gopr.pl/Aplikacja-RATUNEK

„Bezpieczny Dom”- udział w zajęciach edukacyjnych w JRG w Andrychowie

3 grudnia dzieci z grupy „Przyjaciele” odwiedziły Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą w Andrychowie, która prowadzi projekt edukacyjny pt. „Bezpieczny Dom”, skierowany do dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej.  Podczas wizyty uczestnicy programu mają możliwość zapoznać się z aspektami bezpiecznych zachowań, które powinni znać i umieć zastosować w sytuacji zagrożenia. Na początku dzieci wzięły udział w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez zawodowego strażaka, który opowiedział im o swojej pracy, przedstawił najważniejsze numery alarmowe, nauczył m.in. jak należy się zachować gdy wybuchnie pożar i jak poprawnie wezwać pomoc. Najwięcej radości sprawiła dzieciom część praktyczna, podczas której miały możliwość: poruszania drogą ewakuacyjną w zadymionych pomieszczeniach, prawidłowo rozpoznawać znaki bezpieczeństwa, zobaczyć jak wygląda zgłoszenie wypadku oraz wyjazd służb. Ponadto poznały cały sprzęt używany przez strażaków podczas akcji ratunkowych oraz zobaczyły z bliska wóz strażacki w którym mogły posiedzieć i przymierzyć hełm. Cała wizyta przebiegła z dużym zaangażowaniem zawodowych strażaków, którym serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Pasowanie na Przedszkolaka

28 listopada siedemnaścioro najmłodszych dzieci z grupy „Puchatki” zasiliło grono pasowanych przedszkolaków. Swoim występem artystycznym dzieci, ku pociesze rodziców, zaprezentowały swoje umiejętności i postawę dzielnego przedszkolaka. Każda  dziewczynka i chłopczyk zostali uroczyście pasowani przez Panią Dyrektor, a na dowód tak ważnego wydarzenia, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W tym szczególnym dniu, nie zapomniano również o starszych przedszkolakach, którzy towarzyszyli w ślubowaniu swoich młodszych koleżanek i kolegów. Oni zasłużyli na Dyplom Średniaka.

Uroczystość uwieńczył poczęstunek z wypiekami i słodkościami przyniesionymi przez rodziców dzieci. Bardzo dziękujemy za tę współpracę.

Dzień Dawcy Szpiku

13 i 14 listopada w naszym przedszkolu przeprowadzone zostały zajęcia związane z rejestracją dawców szpiku kostnego. W grupach, dzieci wysłuchały bajeczki pt. „Biedroneczka Klara”, autorstwa Justyny Piecyk. Analogicznie do historii Klary – poznały również sytuację Michała, który zachorował i szuka genetycznego bliźniaka, niespokrewnionego dawcy szpiku. Następnie przedszkolacy pokolorowali kolorowankę, związana z treścią bajeczki i przekazali swoim rodzicom informację o rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W ten sposób nasza placówka włączyła się do akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Michała i Innych”.

Życzymy Michałowi szybkiego powrotu do zdrowia. Wierzymy, że podobnie jak Klara znalazła identyczną biedronkę, tak i On znajdzie swojego bliźniaka.

100 – Lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie wydarzenie w historii naszego kraju i zarazem wielka radość, że możemy w nim uczestniczyć. Całe nasze przedszkole świętowało tę niepowtarzalną rocznicę. Uroczystości poprzedził cykl zajęć edukacyjnych, związanych z naszą ojczyzną i kształtowaniem tożsamości narodowej dzieci  oraz poczuciem wolności. Przedszkolacy przypomnieli sobie symbole narodowe, wykonali biało-czerwone chorągiewki, z którymi wracali do domów, a także malowali farbami godło – białego orła na czerwonym tle. 9 listopada o godzinie 11.11, wszyscy odświętnie ubrani, zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”, dołączając do akcji „Rekord dla Niepodległej”. W ten sposób oddaliśmy hołd wolnej Polsce. Ponadto, na tę szczególną okazję, wraz z burmistrzem Gminy Kęty, posadziliśmy symbolicznego dęba  w pobliskim parku,  jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

JESTEŚMY DUMNI Z TEGO, ŻE JESTEŚMY POLAKAM!

„SPOTKANIE Z AUTOREM ULUBIONEJ KSIĄŻECZKI I ZDOBYCIE JEGO AUTOGRAFU, TO PRAWDZIWA FRAJDA DLA KAŻDEGO DZIECKA, KTÓRE ROZPOCZYNA SWOJA CZYTELNICZA PRZYGODĘ…”

24 października zostaliśmy zaproszeni przez Panią Ewę Madej do księgarni TUCZYTAM, na spotkanie z Panem Przemysławem Wechterowiczem, autorem książek dla dzieci.W spotkaniu wzięły udział dzieci starsze wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz dyrektorem naszego  przedszkola panią Bożeną Matlak.

Pisarz mieszka i tworzy w Warszawie. Wspomniał, że jego mieszkanie usytuowane jest w pobliżu warszawskiego ZOO i że  bliskość zwierząt, niejednokrotnie była inspiracją jego twórczości. Pan Przemysław jest  autorem wielu pozycji książkowych. Niektóre z nich, są znane dzieciom naszego przedszkola, stąd ich wielka radość z osobistego poznania autora książeczki, którą rodzice czytają im do snu. Pisarz przemierza wiele  kilometrów, aby dotrzeć do najbardziej nawet oddalonych miejscowości w kraju, by promować swoje książeczki i zachęcać dzieci do czytania. Autor w ciekawy sposób zaprezentował kilka swoich książek. Czytał fragmenty swoich utworów i z poczuciem humoru odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci. Podkreślił również, jak ważne jest czytanie, jak bardzo rozwija wyobraźnię i kształtuje osobowość. Wspomniał też o potędze marzeń i sile wyobraźni, której fundamentem, są przede wszystkim lektury z dzieciństwa oraz bliski kontakt z innymi ludźmi i naturą. Podkreślił, jak ważna jest nasza postawa wobec innych ludzi, mówił o dzieleniu się z innymi radością i uśmiechem, który nic nie kosztuje. Spotkanie bardzo się wszystkim podobało. Do przedszkola wróciliśmy radośni, z bagażem miłych chwil z Panem Wechterowiczem oraz trzema książeczkami jego autorstwa, z  dedykacją Pana Przemysława, zakupionymi dla naszego przedszkola przez Panią dyrektor. Bardzo dziękujemy Pani Ewie Madej z księgarni TUCZYTAM za zaproszenie.

MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE

Informujemy, że we wrześniu nasze przedszkole otrzymało oczyszczacz powietrza przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W ramach akcji promującej ochronę powietrza, w naszym przedszkolu odbyła się Uroczysta Akcja Edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i jakości powietrza. Dzieci przygotowały krótki występ artystyczny, podczas którego śpiewem i tańcem zachęcały do ochrony środowiska i o dbanie o naszą planetę.