Spotkanie z Rodzicami

Informacja o spotkaniu z rodzicami.

Szanowni Rodzice,

w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKWIWPB.5012.25. 2019.ARB z dnia 11 maja 2019 roku Małopolski Kurator Oświaty zobowiązał wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej placówki oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczn0 – pedagogicznej i wychowawczej.

Zapraszam wszystkich Rodziców do przedszkola na spotkanie o w/w tematyce we wtorek 28 maja 2019 roku o godziny 16.00 .

z poważaniem Sabina Januszyk p.o. dyrektora.